Breznička

tel.,fax.: 047/448 67 23

0905 895 733  - expedícia p. Kojnok

0908 201 766  - expedícia p. Ostrihoňová

 

 

Lučenec – Fabianka

tel.,fax.: 047/433 08 52

0905 584 763  - expedícia Ing. Ostrihoň

 

 

Tornaľa

tel.,fax.: 047/552 23 76

0905 587 504  - riaditeľ závodu Ing Kiss