Mesto Partner Adresa Kontakt
Trenčín STAVIVÁ TRENČÍN, s.r.o. Kasárenská 361 032/744 2116, 0905 733 616
Trenčín STAVMAT IN, s.r.o. Brnianska 2 032/658 0039, 032/658 3460, 0903 773 806, 0905 664 689
Trenčín DEKTRADE SR, s.r.o. Zlatovská ulica 1921 032/6491 120, 0902 906 594
Trenčín WOODCOTE Stavebniny Zlatovská 24 032/6492 012, 032/6492 013
Ilava STAVMAT IN, s.r.o. Sihoť 166 042/444 1169, 0902 962 510, 0903 550 832
Ilava SESTAV stavebniny, s.r.o. J.L.Bellu 34/809 042/4465 013
Kočovce TRIAL, s.r.o. Kočovce 290 032/7798 306, 0903 202 115
Bojnice T&B, s.r.o. Nemocničná 6 046/5458 751, 0915 757 388
Prievidza TOPSTAV, s.r.o. I.Krasku 708/12 046/5412 062, 0917 459 777
Prievidza DEKTRADE SR, s.r.o. Košovská cesta 22 046/5442 255
Prievidza N.B.D. stavebniny Košovská cesta 23 046/5427 999, 0903 810 130
Prievidza Stavebniny BaR, s.r.o. J.I.Bajzu 14 046/5431 401, 0905 461 990
Prievidza F.Š.MONT, s.r.o. Košovská cesta 65 046/5426 212
Nedožery – Brezany Stavebniny Nedožery, s.r.o. Nedožerského 18/35 046/5485 406, 905 259 996
Handlová STAVMAT IN, s.r.o. Prievidzská 68 046/547 5746, 0902 962 509, 0905 664 809
Handlová BAUMAT – stavebniny Športová 8 046/5407 577
Nováky PRIEMSTAV Stavebná, a.s. M.R.Štefánika 116 915 056 673
Nitrianske Rudno BaB, s.r.o. Okružná 99 046/5455 945, 0905 805 613
Bánovce nad Bebravou HYDROS Bánovce, s.r.o. Trenčianska cesta 1573/114 038/760 8811, 038/760 8822, 0907 774 261
Považská Bystrica SADRO, s.r.o. Orlové 281 042/432 3086, 042/426 0271
Považská Bystrica KOVEMA, s.r.o. Hliny 2624 042/4363 863, 0907 445 290
Považská Bystrica RAVEN, a.s. Šoltésovej 420/2 042/4652 101, 0915 737 261
Považské Podhradie KEREKO, s.r.o. Považské Podhradie 1313 042/4340 198, 0905 298 161
N.Mesto nad Váhom STAVMAT IN, s.r.o. Srnianska 4 032/771 2486, 0902 962 511, 09905 664 922
N.Mesto nad Váhom HYDROS Bánovce, s.r.o. Trenčianska cesta 14 032/743 3042
N.Mesto nad Váhom STABILIT, s.r.o. Podjavorinskej 9 032/7708 911, 0903 421 641