IPEĽSKÉ TEHELNE a.s. Lučenec ponúkajú zákazníkom služby:

  • vypracovanie cenovej ponuky
  • výkaz výmer na základe projektovej dokomentácie
  • výkres tvaru stropnej konštrukcie a keramických prekladov
  • koordinácia prepravy našich výrobkov a ich vykládka priamo u zákazníka
  • služba STATIKA – platená služba
  • zvoz prázdnych paliet