Cenová ponuka

Vypracujeme Vám cenovú ponuku vrátane výpisu materiálu pre Vašu stavbu úplne zadarmo.

Výkaz výmer

Vypracujeme Vám výkaz výmer na základe projektovej dokumentácie.

Výkres

Vypracujeme Vám výkres tvaru stropnej konštrukcie a keramických prekladov.

Koordinácia prepravy

Koordinácia prepravy našich výrobkov a ich vykládka priamo u zákazníka.

Služba STATIKA

Ponúkame Vám službu STATIKA, táto služba je spoplatnená podľa cenníka.

Zvoz paliet

Ponúkame Vám zvoz prázdnych paliet .