Tehla ako tradičný slovenský materiál sa teší obľube. Kvôli svojim vlastnostiam a prírodnému zloženiu je vhodným stavebným materiálom. Je vyrábaná z tehliarskych hlín, vody a prírodných surovín. Murivo je pri dostatočne vysokej teplote pálené na dosiahnutie spojenia a odstránenia vody, aby bola tehla tvarovo stála.Čo je dobré vedieť o tomto stavebnom sortimente a možnostiach, ktoré tehla ponúka?

Značková tehla- bezpečná kvalita muriva

Vlastnosti stavebného materiálu sú základným rozhodovacím kritériom pri výbere muriva na vašu stavbu. Zvislé aj vodorovné konštrukcie pre hrubú stavbu (rodinných domov, bytových domov, nebytových priestorov a hospodárskych budov) sú vyrábané podľa požiadaviek stavebného zákona.

Ten požaduje, aby sa na stavbu použili výrobky, ktoré po dobu predpokladaného užívania stavebného diela zaručujú:

 • požadovanú mechanickú pevnosť a stabilitu
 • požiarnu bezpečnosť
 • hygienické požiadavky
 • ochranu zdravia a životného prostredia
 • bezpečnosť pri užívaní
 • ochranu proti hluku
 • úsporu energie
Zdravé bývanie- najdôležitejšie kritérium domova

Je dobré, keď je kvalita tehlového muriva rokmi osvedčená. Tehla  vyniká medzi stavebným materiálom práve pre spomínané vlastnosti. Výberom tehly, ako stavebného materiálu, poskytujete obyvateľom bytovej jednotky či domu komfort zdravého bývania. Druhou hlavnou výhodou tehly je jej recyklácia. V stavebníctve sa čoraz väčší dôraz kladie práve na tento parameter.

Pálená tehla

Sortiment produktov značky BRITTERM je široký. Oba typy tehál sa ale používajú na stavbu:

 • obvodových nosných stien
 • obvodových výplňových stien
 • vnútorných nosných stien (aj akustických)
 • deliacich nenosných stien (priečok)
Obrázok od Free-Photos z Pixabay

Prvou otázkou, ktorá napadne stavebníka je: Akú tehlu zvoliť? V prvom rade, treba poznať rozdiely medzi týmito dvoma typmi tehál. Oba druhy murovacích prvkov sú veľmi kvalitné. Čo ich ale od seba odlišuje?

Brúsená tehla

Spôsob výroby brúsených tehál sa nemení. Hlavný rozdiel je v tom, že sa ložné plochy tehál po vypálení zbrúsia do roviny na špeciálnom zariadení s dvomi navzájom rovnobežnými brúsnymi kotúčmi. Takto upravené tehly majú rovnakú výšku s odchýlkou maximálne ±1 mm s dvomi navzájom rovnými ložnými plochami.

Výhody:

 • Kratší čas potrený na výstavbu
 • Presné murovanie
 • Menšia spotreba vody
 • Možnosť murovať aj pri nižších teplotách
 • Vysoká pevnosť a odolná stavba

Nevýhody

 • Drahší produkt ako nebrúsená tehla
Obrázok od PublicDomainPictures z Pixabay
Nebrúsená tehla- rokmi overená klasika

Do tehliarskeho sortimentu od počiatku patrí tradičná nebrúsená tehla. Predstavuje klasiku v stavebníctve a je určená na tradičné murovanie s maltou. Tradičný systém murivo a tehla, je rokmi a generáciami overený spôsob výstavby. Finančne vychádza tento typ stavebného materiálu lacnejšie ( aj s nutnosťou dokúpenia malty) .

Tehla patrí k overeným, k trvácnym a veľmi spoľahlivým staveným materiálom. Nezaťažujú životné prostredie a zároveň šetrí aj náš finančný rozpočet, ktorý sme si na hrubú stavbu vyčlenili.

Výhody:

 • Overená trvanlivosť stavby
 • Skúsenosť pracovníkov s týmto materiálom
 • Lacnejší produkt
 • Vysoká pevnosť a odolná stavba

Nevýhody:

 • Možnosť murovania len do určitej teploty ( -5 °C)
 • Použitie väčšieho množstva vody
Obrázok od Thomas Ulrich z Pixabay

Tehla má pozitívne vlastnosti, ktoré iste zavážia pri výbere stavebného materiálu. Nielen pozitívne skúsenosti stavbárov a ekologické parametre tehly z nej robia vhodný  materiál na zdravú stavbu.

Morena

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *