Tehla plná

Výrobok je určený pre murovanie nosných stien, pilierov a deliacich nosných a nenosných priečok.

Cena bez DPH/ks 0,46 €
Cena s 20 % DPH/ks 0,55 €
Pevnosť v tlaku: 25 N/mm2
Rozmer (d/š/v) 290/140/65 mm
Hrúbka steny 440, 290,140,65 mm
Tepelný odpor R (1) 0,55/0,37/0,2/0,1 m2KW-1
Spotreba tehál na m3 302/307/314/339 ks
Spotreba tehál na m2 133/89/44/22
Spotreba malty 89/55/24/7 l/m2
Hmotnosť 4,7 kg/ks
Hrubá objemová hmotnosť 1800 kg/m3
Balenie 250 ks/pal.
Rozmery palety 120 x 80 cm
Vzduch, nepriezvučnosť Rw (1) 51/49/45/41 dB
Trieda reakcie na oheň A1-nehorľavá
Vysvetlivky k hodnotám vzduchovej nepriezvučnosti Rw (1): (1) Stena s obojstrannou omietkou hr. 15 mm.

Výrobok je určený pre murovanie nosných stien, pilierov a deliacich nosných a nenosných priečok. Výrobok je chránený proti prenikaniu vody vhodnou vrstvou omietky. Murovací prvok má premaltovanú ložnú aj styčnú škáru. Zamýšľané použitie murovacieho prvku je na hrubú vrstvu malty.