Keramický stropný nosník FERT-KNPV

Používa sa pre Stropný systém BRITTERM pre stropy montované na stavbe z keramických stropných nosníkov FERT-KNPV a keramických stropných vložiek MIAKO.

Používa sa pre Stropný systém BRITTERM pre stropy montované na stavbe z keramických stropných nosníkov FERT-KNPV a keramických stropných vložiek MIAKO.