BRITTERM 44 Termo

BRITTERM 44 Termo je určený pre obvodové nosné a výplňové murivo o hrúbke 440 mm bez zvislej škáry. Výrobok je chránený proti prenikaniu vody vhodnou vrstvou omietky. Zamýšľané použitie murovacieho prvku je na tenkú vrstvu lepiacej malty.

Cena bez DPH/ks 6,35 €
Cena s 20 % DPH/ks 7,62 €
Cena bez DPH/m3 228,06 €
Cena bez DPH/m2 101,06 €
Pevnosť v tlaku: 8 N/mm2
Rozmer (d/š/v) 440/250/249 mm
Hrúbka steny 440 mm
Spotreba tehál na m3 36,0
Spotreba tehál na m2 16,0
Hmotnosť 22,5 kg/ks
Hrubá objemová hmotnosť 830 kg/m3
Balenie 50 ks/pal.
Rozmery palety 120 x 80 cm
Trieda reakcie na oheň A1-nehorľavá
Tepelný odpor R (I) 6,72 m2K/W
Súčiniteľ prechodu tepla U 0,15 W/m2.K

Obvodové murivo z tehál rady BRITTERM Termo. Plnený kamennou vlnou pre obvodové nosné a výplňové steny

BRITTERM 44 Termo je určený pre obvodové nosné a výplňové murivo o hrúbke 440 mm bez zvislej škáry. Výrobok je chránený proti prenikaniu vody vhodnou vrstvou omietky. Zamýšľané použitie murovacieho prvku je na tenkú vrstvu lepiacej malty.

Výhody:

 • ľahké navrhovanie a stavanie v systéme BRITTERM
 • rozmery v modulovom systéme
 • spojenie na pero a drážku
 • rýchle a jednoduché murovanie
 • úspora malty a pracovného času
 • vhodný podklad pre omietku
 • mechanická pevnosť
 • požiarna odolnosť
 • tepelná a zvuková izolácia
 • ekologická nezávadnosť
 • vlhkosť muriva do 1,5 %
 • akumulačná a difúzna schopnosť