BRITTERM 38 Termo

BRITTERM 38 Termo je určený pre obvodové nosné a výplňové murivo o hrúbke 380 mm bez zvislej škáry.

Cena bez DPH/ks 5,64 €
Cena s 20 % DPH/ks 6,77 €
Cena bez DPH/m3 236,88 €
Cena bez DPH/m2 90,24 €
Pevnosť v tlaku: 8 N/mm2
Rozmer (d/š/v) 380/250/249 mm
Hrúbka steny 380 mm
Spotreba tehál na m3 42,0
Spotreba tehál na m2 16,0
Hmotnosť 21 kg/ks
Hrubá objemová hmotnosť 880 kg/m3
Balenie 50 ks/pal.
Rozmery palety 120 x 80 cm
Trieda reakcie na oheň A1-nehorľavá
Tepelný odpor R (I) 4,66 m2K/W
Súčiniteľ prechodu tepla U 0,21 W/m2.K

Obvodové murivo z tehál rady BRITTERM Termo. Plnený kamennou vlnou pre obvodové nosné a výplňové steny

BRITTERM 38 Termo je určený pre obvodové nosné a výplňové murivo o hrúbke 380 mm bez zvislej škáry. Výrobok je chránený proti prenikaniu vody vhodnou vrstvou omietky. Zamýšľané použitie murovacieho prvku je na tenkú vrstvu lepiacej malty