BRITTERM 38 nebrúsená

Britterm 38 nebrúsená je určená pre obvodové nosné a výplňové murivo o hrúbke 380 mm bez zvislej škáry.

Cena bez DPH/ks 2,64 €
Cena s 20 % DPH/ks 3,17 €
Cena bez DPH/m3 110,69€
Cena bez DPH/m2 42,17 €
Pevnosť v tlaku: 10 N/mm2
Rozmer (d/š/v) 380/250/238 mm
Hrúbka steny 380 mm
Spotreba tehál na m3 42,0
Spotreba tehál na m2 16,0
Hmotnosť 19 kg/ks
Hrubá objemová hmotnosť 850 kg/m3
Balenie 50 ks/pal.
Rozmery palety 120 x 80 cm
Trieda reakcie na oheň A1-nehorľavá
Tepelný odpor R (1) 3,15 m2K/W

Tehliarsky murovací prvok BRITTERM nebrúsená pre obvodové nosné a výplňové steny

Britterm 38 nebrúsená je určená pre obvodové nosné a výplňové murivo o hrúbke 380 mm bez zvislej škáry. Výrobok je chránený proti prenikaniu vody vhodnou vrstvou omietky. Zamýšľané použitie murovacieho prvku je na tenkú vrstvu lepiacej malty.

Výhody:

 • ľahké navrhovanie a stavanie v systéme BRITTERM
 • rozmery v modulovom systéme
 • spojenie na pero a drážku
 • rýchle a jednoduché murovanie
 • úspora malty a pracovného času
 • vhodný podklad pre omietku
 • mechanická pevnosť
 • požiarna odolnosť
 • tepelná a zvuková izolácia
 • ekologická nezávadnosť
 • vlhkosť muriva do 1,5 %
 • akumulačná a difúzna schopnosť