BRITTERM 38/2* Termo

Doplnkový tehliarsky murovací prvok BRITTERM Termo plnený kamennou vlnou pre obvodové nosné a výplňové steny

BRITTERM 38/2 Termo je určený ako doplnkový výrobok k výrobku BRITTERM 38 Termo

Hmotnosť12,5 kg/ks

Cena bez DPH/ks 4,30 €
Cena s 20 % DPH/ks 5,16 €
Pevnosť v tlaku: 8 N/mm2
Rozmer (d/š/v) 380/125/249 mm
Hrúbka steny 300 mm
Balenie 80 ks/pal.
Rozmery palety 120 x 100 cm
*doplnková tvarovka na ukončenie rovného ostenia alebo väzbu rohov

Doplnkový tehliarsky murovací prvok BRITTERM Termo plnený kamennou vlnou pre obvodové nosné a výplňové steny

BRITTERM 38/2 Termo je určený ako doplnkový výrobok k výrobku BRITTERM 38 Termo

Výhody:

 • ľahké navrhovanie a stavanie v systéme BRITTERM
 • rozmery v modulovom systéme
 • spojenie na pero a drážku
 • rýchle a jednoduché murovanie
 • úspora malty a pracovného času
 • vhodný podklad pre omietku
 • mechanická pevnosť
 • požiarna odolnosť
 • tepelná a zvuková izolácia
 • ekologická nezávadnosť
 • vlhkosť muriva do 1,5 %
 • akumulačná a difúzna schopnosť