BRITTERM 38/2* nebrúsená

Tehliarsky murovací prvok BRITTERM nebrúsená pre obvodové nosné a výplňové steny

BRITTERM 38/2 nebrúsená  je určená ako doplnkový výrobok k výrobku BRITTERM 38 nebrúsená.

Cena bez DPH/ks 1,98 €
Cena s 20 % DPH/ks 2,38 €
Pevnosť v tlaku: 12 N/mm2
Rozmer (d/š/v) 380/125/238 mm
Hrúbka steny 380 mm
Hmotnosť 12,0 kg/ks
Hrubá objemová hmotnosť 1150 kg/m3
Balenie 96 ks/pal.
Rozmery palety 120 x 80 cm
Trieda reakcie na oheň A1 – nehorľavá
*doplnková tvarovka na ukončenie rovného ostenia alebo väzbu rohov

Tehliarsky murovací prvok BRITTERM nebrúsená pre obvodové nosné a výplňové steny

BRITTERM 38/2 nebrúsená je určená ako doplnkový výrobok k výrobku BRITTERM 38 nebrúsená.

Výhody:

 • ľahké navrhovanie a stavanie v systéme BRITTERM
 • rozmery v modulovom systéme
 • spojenie na pero a drážku
 • rýchle a jednoduché murovanie
 • úspora malty a pracovného času
 • vhodný podklad pre omietku
 • mechanická pevnosť
 • požiarna odolnosť
 • tepelná a zvuková izolácia
 • ekologická nezávadnosť
 • vlhkosť muriva do 1,5 %
 • akumulačná a difúzna schopnosť