BRITTERM 30 Termo

BRITTERM 30 Termo je určený pre obvodové nosné a výplňové murivo o hrúbke 300 mm bez zvislej škáry.

Cena bez DPH/ks 4,43 €
Cena s 20 % DPH/ks 5,32 €
Cena bez DPH/m3 234,79 €
Cena bez DPH/m2 70,88 €
Pevnosť v tlaku: 8 N/mm2
Rozmer (d/š/v) 300/250/249 mm
Hrúbka steny 300 mm
Spotreba tehál na m3 53,0
Spotreba tehál na m2 16,0
Hmotnosť 16 kg/ks
Hrubá objemová hmotnosť 900 kg/m3
Balenie 80 ks/pal.
Rozmery palety 120 x 100 cm
Trieda reakcie na oheň A1-nehorľavá
Tepelný odpor R (I) 3,73 m2K/W
Súčiniteľ prechodu tepla U 0,26 W/m2.K

Obvodové murivo z tehál rady BRITTERM Termo. Plnený kamennou vlnou pre obvodové nosné a výplňové steny

BRITTERM 30 Termo je určený pre obvodové nosné a výplňové murivo o hrúbke 300 mm bez zvislej škáry. Výrobok je chránený proti prenikaniu vody vhodnou vrstvou omietky. Zamýšľané použitie murovacieho prvku je na tenkú vrstvu lepiacej malty