BRITTERM 30 brúsená

BRITTERM 30 brúsená je určená pre obvodové nosné a výplňové murivo o hrúbke 300mm bez zvislej škáry.

Cena bez DPH/ks 2,60 €
Cena s 20 % DPH/ks 3,12 €
Cena bez DPH/m3 138,01 €
Cena bez DPH/m2 41,66 €
Pevnosť v tlaku: 12,3 N/mm2
Rozmer (d/š/v) 300/250/249 mm
Hrúbka steny 300 mm
Spotreba tehál na m3 53,0
Spotreba tehál na m2 16,0
Hmotnosť 16,2 kg/ks
Hrubá objemová hmotnosť 885 kg/m3
Balenie 80 ks/pal.
Rozmery palety 120 x 100 cm
Trieda reakcie na oheň A1-nehorľavá
Tepelný odpor R (I) 2,76 m2K/W

Tehliarsky murovací prvok BRITTERM brúsená pre obvodové nosné a výplňové steny

BRITTERM 30 brúsená je určená pre obvodové nosné a výplňové murivo o hrúbke 300mm bez zvislej škáry. Výrobok je chránený proti prenikaniu vody vhodnou vrstvou omietky. Zamýšľané použitie murovacieho prvku je na tenkú vrstvu lepiacej malty alebo tenkovrstvé lepidlo DryBRITTERM.

 

Výhody:

 • ľahké navrhovanie a stavanie v systéme BRITTERM
 • rozmery v modulovom systéme
 • spojenie na pero a drážku
 • rýchle a jednoduché murovanie
 • úspora malty a pracovného času
 • vhodný podklad pre omietku
 • mechanická pevnosť
 • požiarna odolnosť
 • tepelná a zvuková izolácia
 • ekologická nezávadnosť
 • vlhkosť muriva do 1,5 %
 • akumulačná a difúzna schopnosť