BRITTERM 30/2* nebrúsená

Tehliarsky murovací prvok BRITTERM brúsená pre obvodové nosné a výplňové steny

BRITTERM 30/2 nebrúsená  je určená ako doplnkový výrobok k výrobku BRITTERM 30 nebrúsená.

Cena bez DPH/ks 1,42 €
Cena s 20 % DPH/ks 1,70 €
Pevnosť v tlaku: 10 N/mm2
Rozmer (d/š/v) 300/125/238 mm
Hrúbka steny 300 mm
Hmotnosť 8,5 kg/ks
Hrubá objemová hmotnosť 1050 kg/m3
Balenie 128 ks/pal.
Rozmery palety 120 x 80 cm
Trieda reakcie na oheň A1 – nehorľavá
*doplnková tvarovka na ukončenie rovného ostenia alebo väzbu rohov

Tehliarsky murovací prvok BRITTERM nebrúsená pre obvodové nosné a výplňové steny

BRITTERM 30/2 nebrúsená je určená ako doplnkový výrobok k výrobku BRITTERM 30 nebrúsená.

Výhody:

 • ľahké navrhovanie a stavanie v systéme BRITTERM
 • rozmery v modulovom systéme
 • spojenie na pero a drážku
 • rýchle a jednoduché murovanie
 • úspora malty a pracovného času
 • vhodný podklad pre omietku
 • mechanická pevnosť
 • požiarna odolnosť
 • tepelná a zvuková izolácia
 • ekologická nezávadnosť
 • vlhkosť muriva do 1,5 %
 • akumulačná a difúzna schopnosť