• BRITTERM 38 brúsená

  BRITTERM 38 brúsená je určená pre obvodové nosné a výplňové murivo o hrúbke 380 mm bez zvislej škáry.

  Cena bez DPH/ks 2,69 €
  Cena s 20 % DPH/ks 3,23 €
  Cena bez DPH/m3 112,98 €
  Cena bez DPH/m2 43,04 €
  Pevnosť v tlaku: 10,3 N/mm2
  Rozmer (d/š/v) 380/250/249 mm
  Hrúbka steny 380 mm
  Spotreba tehál na m3 42.0
  Spotreba tehál na m2 16,0
  Hmotnosť 19 kg/ks
  Hrubá objemová hmotnosť 820 kg/m3
  Balenie 50 ks/pal.
  Rozmery palety 120 x 80 cm
  Trieda reakcie na oheň A1-nehorľavá
  Tepelný odpor R (I) 3,85 m2K/W
 • BRITTERM 38 nebrúsená

  Britterm 38 nebrúsená je určená pre obvodové nosné a výplňové murivo o hrúbke 380 mm bez zvislej škáry.

  Cena bez DPH/ks 2,23 €
  Cena s 20 % DPH/ks 2,67 €
  Cena bez DPH/m3 93,66 €
  Cena bez DPH/m2 35,68 €
  Pevnosť v tlaku: 10 N/mm2
  Rozmer (d/š/v) 380/250/238 mm
  Hrúbka steny 380 mm
  Spotreba tehál na m3 42,0
  Spotreba tehál na m2 16,0
  Hmotnosť 19 kg/ks
  Hrubá objemová hmotnosť 850 kg/m3
  Balenie 50 ks/pal.
  Rozmery palety 120 x 80 cm
  Trieda reakcie na oheň A1-nehorľavá
  Tepelný odpor R (1) 3,15 m2K/W
 • BRITTERM 38 Termo

  BRITTERM 38 Termo je určený pre obvodové nosné a výplňové murivo o hrúbke 380 mm bez zvislej škáry.

  Cena bez DPH/ks 5,27 €
  Cena s 20 % DPH/ks 6,33 €
  Cena bez DPH/m3 211,34 €
  Cena bez DPH/m2 84,32 €
  Pevnosť v tlaku: 8 N/mm2
  Rozmer (d/š/v) 380/250/249 mm
  Hrúbka steny 380 mm
  Spotreba tehál na m3 42,0
  Spotreba tehál na m2 16,0
  Hmotnosť 21 kg/ks
  Hrubá objemová hmotnosť 880 kg/m3
  Balenie 50 ks/pal.
  Rozmery palety 120 x 80 cm
  Trieda reakcie na oheň A1-nehorľavá
  Tepelný odpor R (I) 4,66 m2K/W
  Súčiniteľ prechodu tepla U 0,21 W/m2.K
 • BRITTERM 38/2* brúsená

  Tehliarsky murovací prvok BRITTERM brúsená pre obvodové nosné a výplňové steny

  BRITTERM 38/2 brúsená  je určená ako doplnkový výrobok k výrobku BRITTERM 38 brúsená.

  Cena bez DPH/ks 2,26 €
  Cena s 20 % DPH/ks 2,71 €
  Pevnosť v tlaku: 12,3 N/mm2
  Rozmer (d/š/v) 380/128/249 mm
  Hrúbka steny 380 mm
  Hmotnosť 12 kg/ks
  Balenie 96 ks/pal.
  Rozmery palety 120 x 100 cm
  *doplnková tvarovka na ukončenie rovného ostenia alebo väzbu rohov
 • BRITTERM 38/2* nebrúsená

  Tehliarsky murovací prvok BRITTERM nebrúsená pre obvodové nosné a výplňové steny

  BRITTERM 38/2 nebrúsená  je určená ako doplnkový výrobok k výrobku BRITTERM 38 nebrúsená.

  Cena bez DPH/ks 1,68 €
  Cena s 20 % DPH/ks 2,02 €
  Pevnosť v tlaku: 12 N/mm2
  Rozmer (d/š/v) 380/125/238 mm
  Hrúbka steny 380 mm
  Hmotnosť 12,0 kg/ks
  Hrubá objemová hmotnosť 1150 kg/m3
  Balenie 96 ks/pal.
  Rozmery palety 120 x 80 cm
  Trieda reakcie na oheň A1 – nehorľavá
  *doplnková tvarovka na ukončenie rovného ostenia alebo väzbu rohov
 • BRITTERM 38/2* Termo

  Doplnkový tehliarsky murovací prvok BRITTERM Termo plnený kamennou vlnou pre obvodové nosné a výplňové steny

  BRITTERM 38/2 Termo je určený ako doplnkový výrobok k výrobku BRITTERM 38 Termo

  Cena bez DPH/ks 3,83 €
  Cena s 20 % DPH/ks 4,60 €
  Pevnosť v tlaku: 8 N/mm2
  Rozmer (d/š/v) 380/125/249 mm
  Hrúbka steny 300 mm
  Hmotnosť 12,5 kg/ks
  Balenie 80 ks/pal.
  Rozmery palety 120 x 100 cm
  *doplnková tvarovka na ukončenie rovného ostenia alebo väzbu rohov