• BRITTERM 38 brúsená

  BRITTERM 38 brúsená je určená pre obvodové nosné a výplňové murivo o hrúbke 380 mm bez zvislej škáry.

  Cena bez DPH/ks 3,17 €
  Cena s 20 % DPH/ks 3,80 €
  Cena bez DPH/m3 133,18 €
  Cena bez DPH/m2 50,74 €
  Pevnosť v tlaku: 10,3 N/mm2
  Rozmer (d/š/v) 380/250/249 mm
  Hrúbka steny 380 mm
  Spotreba tehál na m3 42.0
  Spotreba tehál na m2 16,0
  Hmotnosť 19 kg/ks
  Hrubá objemová hmotnosť 820 kg/m3
  Balenie 50 ks/pal.
  Rozmery palety 120 x 80 cm
  Trieda reakcie na oheň A1-nehorľavá
  Tepelný odpor R (I) 3,85 m2K/W
 • BRITTERM 38 nebrúsená

  Britterm 38 nebrúsená je určená pre obvodové nosné a výplňové murivo o hrúbke 380 mm bez zvislej škáry.

  Cena bez DPH/ks 2,64 €
  Cena s 20 % DPH/ks 3,17 €
  Cena bez DPH/m3 110,69€
  Cena bez DPH/m2 42,17 €
  Pevnosť v tlaku: 10 N/mm2
  Rozmer (d/š/v) 380/250/238 mm
  Hrúbka steny 380 mm
  Spotreba tehál na m3 42,0
  Spotreba tehál na m2 16,0
  Hmotnosť 19 kg/ks
  Hrubá objemová hmotnosť 850 kg/m3
  Balenie 50 ks/pal.
  Rozmery palety 120 x 80 cm
  Trieda reakcie na oheň A1-nehorľavá
  Tepelný odpor R (1) 3,15 m2K/W
 • BRITTERM 38 Termo

  BRITTERM 38 Termo je určený pre obvodové nosné a výplňové murivo o hrúbke 380 mm bez zvislej škáry.

  Cena bez DPH/ks 5,64 €
  Cena s 20 % DPH/ks 6,77 €
  Cena bez DPH/m3 236,88 €
  Cena bez DPH/m2 90,24 €
  Pevnosť v tlaku: 8 N/mm2
  Rozmer (d/š/v) 380/250/249 mm
  Hrúbka steny 380 mm
  Spotreba tehál na m3 42,0
  Spotreba tehál na m2 16,0
  Hmotnosť 21 kg/ks
  Hrubá objemová hmotnosť 880 kg/m3
  Balenie 50 ks/pal.
  Rozmery palety 120 x 80 cm
  Trieda reakcie na oheň A1-nehorľavá
  Tepelný odpor R (I) 4,66 m2K/W
  Súčiniteľ prechodu tepla U 0,21 W/m2.K
 • BRITTERM 38/2* brúsená

  Tehliarsky murovací prvok BRITTERM brúsená pre obvodové nosné a výplňové steny

  BRITTERM 38/2 brúsená  je určená ako doplnkový výrobok k výrobku BRITTERM 38 brúsená.

  Cena bez DPH/ks 2,67 €
  Cena s 20 % DPH/ks 3,20 €
  Pevnosť v tlaku: 12,3 N/mm2
  Rozmer (d/š/v) 380/128/249 mm
  Hrúbka steny 380 mm
  Hmotnosť 12 kg/ks
  Balenie 96 ks/pal.
  Rozmery palety 120 x 100 cm
  *doplnková tvarovka na ukončenie rovného ostenia alebo väzbu rohov
 • BRITTERM 38/2* nebrúsená

  Tehliarsky murovací prvok BRITTERM nebrúsená pre obvodové nosné a výplňové steny

  BRITTERM 38/2 nebrúsená  je určená ako doplnkový výrobok k výrobku BRITTERM 38 nebrúsená.

  Cena bez DPH/ks 1,98 €
  Cena s 20 % DPH/ks 2,38 €
  Pevnosť v tlaku: 12 N/mm2
  Rozmer (d/š/v) 380/125/238 mm
  Hrúbka steny 380 mm
  Hmotnosť 12,0 kg/ks
  Hrubá objemová hmotnosť 1150 kg/m3
  Balenie 96 ks/pal.
  Rozmery palety 120 x 80 cm
  Trieda reakcie na oheň A1 – nehorľavá
  *doplnková tvarovka na ukončenie rovného ostenia alebo väzbu rohov
 • BRITTERM 38/2* Termo

  Doplnkový tehliarsky murovací prvok BRITTERM Termo plnený kamennou vlnou pre obvodové nosné a výplňové steny

  BRITTERM 38/2 Termo je určený ako doplnkový výrobok k výrobku BRITTERM 38 Termo

  Hmotnosť12,5 kg/ks

  Cena bez DPH/ks 4,30 €
  Cena s 20 % DPH/ks 5,16 €
  Pevnosť v tlaku: 8 N/mm2
  Rozmer (d/š/v) 380/125/249 mm
  Hrúbka steny 300 mm
  Balenie 80 ks/pal.
  Rozmery palety 120 x 100 cm
  *doplnková tvarovka na ukončenie rovného ostenia alebo väzbu rohov