• BRITTERM 38 Termo

  BRITTERM 38 Termo je určený pre obvodové nosné a výplňové murivo o hrúbke 380 mm bez zvislej škáry.

  Cena bez DPH/ks 5,27 €
  Cena s 20 % DPH/ks 6,33 €
  Cena bez DPH/m3 211,34 €
  Cena bez DPH/m2 84,32 €
  Pevnosť v tlaku: 8 N/mm2
  Rozmer (d/š/v) 380/250/249 mm
  Hrúbka steny 380 mm
  Spotreba tehál na m3 42,0
  Spotreba tehál na m2 16,0
  Hmotnosť 21 kg/ks
  Hrubá objemová hmotnosť 880 kg/m3
  Balenie 50 ks/pal.
  Rozmery palety 120 x 80 cm
  Trieda reakcie na oheň A1-nehorľavá
  Tepelný odpor R (I) 4,66 m2K/W
  Súčiniteľ prechodu tepla U 0,21 W/m2.K
 • BRITTERM 38/2* Termo

  Doplnkový tehliarsky murovací prvok BRITTERM Termo plnený kamennou vlnou pre obvodové nosné a výplňové steny

  BRITTERM 38/2 Termo je určený ako doplnkový výrobok k výrobku BRITTERM 38 Termo

  Cena bez DPH/ks 3,83 €
  Cena s 20 % DPH/ks 4,60 €
  Pevnosť v tlaku: 8 N/mm2
  Rozmer (d/š/v) 380/125/249 mm
  Hrúbka steny 300 mm
  Hmotnosť 12,5 kg/ks
  Balenie 80 ks/pal.
  Rozmery palety 120 x 100 cm
  *doplnková tvarovka na ukončenie rovného ostenia alebo väzbu rohov