• BRITTERM 38 nebrúsená

  Britterm 38 nebrúsená je určená pre obvodové nosné a výplňové murivo o hrúbke 380 mm bez zvislej škáry.

  Cena bez DPH/ks 2,64 €
  Cena s 20 % DPH/ks 3,17 €
  Cena bez DPH/m3 110,69€
  Cena bez DPH/m2 42,17 €
  Pevnosť v tlaku: 10 N/mm2
  Rozmer (d/š/v) 380/250/238 mm
  Hrúbka steny 380 mm
  Spotreba tehál na m3 42,0
  Spotreba tehál na m2 16,0
  Hmotnosť 19 kg/ks
  Hrubá objemová hmotnosť 850 kg/m3
  Balenie 50 ks/pal.
  Rozmery palety 120 x 80 cm
  Trieda reakcie na oheň A1-nehorľavá
  Tepelný odpor R (1) 3,15 m2K/W
 • BRITTERM 38/2* nebrúsená

  Tehliarsky murovací prvok BRITTERM nebrúsená pre obvodové nosné a výplňové steny

  BRITTERM 38/2 nebrúsená  je určená ako doplnkový výrobok k výrobku BRITTERM 38 nebrúsená.

  Cena bez DPH/ks 1,98 €
  Cena s 20 % DPH/ks 2,38 €
  Pevnosť v tlaku: 12 N/mm2
  Rozmer (d/š/v) 380/125/238 mm
  Hrúbka steny 380 mm
  Hmotnosť 12,0 kg/ks
  Hrubá objemová hmotnosť 1150 kg/m3
  Balenie 96 ks/pal.
  Rozmery palety 120 x 80 cm
  Trieda reakcie na oheň A1 – nehorľavá
  *doplnková tvarovka na ukončenie rovného ostenia alebo väzbu rohov