• BRITTERM 25 nebrúsená

  Britterm 25 nebrúsená je určená pre obvodové nosné a výplňové murivo o hrúbke 250mm bez zvislej škáry.

  Cena bez DPH/ks 2,44 €
  Cena s 20 % DPH/ks 2,92 €
  Cena bez DPH/m3 104,02 €
  Cena bez DPH/m2 25,82 €
  Pevnosť v tlaku: 10 N/mm2
  Rozmer (d/š/v) 250/375/238 mm
  Hrúbka steny 250 mm
  Spotreba tehál na m3 42,7
  Spotreba tehál na m2 10,6
  Hmotnosť 18,5 kg/ks
  Hrubá objemová hmotnosť 850 kg/m3
  Balenie 60 ks/pal.
  Rozmery palety 120 x 100 cm
  Trieda reakcie na oheň A1-nehorľavá
  Tepelný odpor R (I) 1,61 m2K/W
 • BRITTERM 30 nebrúsená

  Britterm 30 nebrúsená je určená pre obvodové nosné a výplňové murivo o hrúbke 300mm bez zvislej škáry.

  Cena bez DPH/ks 1,98 €
  Cena s 20 % DPH/ks 2,38 €
  Cena bez DPH/m3 105,18 €
  Cena bez DPH/m2 31,75 €
  Pevnosť v tlaku: 10 N/mm2
  Rozmer (d/š/v) 300/250/238 mm
  Hrúbka steny 300 mm
  Spotreba tehál na m3 53,0
  Spotreba tehál na m2 16,0
  Hmotnosť 15,5 kg/ks
  Hrubá objemová hmotnosť 860 kg/m3
  Balenie 80 ks/pal.
  Rozmery palety 120 x 100 cm
  Trieda reakcie na oheň A1-nehorľavá
  Tepelný odpor R (I) 2,34 m2K/W
 • BRITTERM 30 R* nebrúsená

  Tehliarsky murovací prvok BRITTERM nebrúsená pre obvodové nosné a výplňové steny

  BRITTERM 30 R nebrúsená je určená ako doplnkový výrobok k výrobku BRITTERM 30 nebrúsená.

  Cena bez DPH/ks 1,86 €
  Cena s 20 % DPH/ks 2,23 €
  Pevnosť v tlaku 12 N/mm2
  Rozmer (d/š/v) 300/175/238 mm
  Hrúbka steny 300 mm
  Hmotnosť 13 kg/ks
  Balenie 96 ks/pal.
  Rozmery palety 120 x 100 cm
  *doplnková tvarovka na ukončenie rovného ostenia alebo väzbu rohov
 • BRITTERM 30/2* nebrúsená

  Tehliarsky murovací prvok BRITTERM brúsená pre obvodové nosné a výplňové steny

  BRITTERM 30/2 nebrúsená  je určená ako doplnkový výrobok k výrobku BRITTERM 30 nebrúsená.

  Cena bez DPH/ks 1,42 €
  Cena s 20 % DPH/ks 1,70 €
  Pevnosť v tlaku: 10 N/mm2
  Rozmer (d/š/v) 300/125/238 mm
  Hrúbka steny 300 mm
  Hmotnosť 8,5 kg/ks
  Hrubá objemová hmotnosť 1050 kg/m3
  Balenie 128 ks/pal.
  Rozmery palety 120 x 80 cm
  Trieda reakcie na oheň A1 – nehorľavá
  *doplnková tvarovka na ukončenie rovného ostenia alebo väzbu rohov
 • BRITTERM 38 nebrúsená

  Britterm 38 nebrúsená je určená pre obvodové nosné a výplňové murivo o hrúbke 380 mm bez zvislej škáry.

  Cena bez DPH/ks 2,64 €
  Cena s 20 % DPH/ks 3,17 €
  Cena bez DPH/m3 110,69€
  Cena bez DPH/m2 42,17 €
  Pevnosť v tlaku: 10 N/mm2
  Rozmer (d/š/v) 380/250/238 mm
  Hrúbka steny 380 mm
  Spotreba tehál na m3 42,0
  Spotreba tehál na m2 16,0
  Hmotnosť 19 kg/ks
  Hrubá objemová hmotnosť 850 kg/m3
  Balenie 50 ks/pal.
  Rozmery palety 120 x 80 cm
  Trieda reakcie na oheň A1-nehorľavá
  Tepelný odpor R (1) 3,15 m2K/W
 • BRITTERM 38/2* nebrúsená

  Tehliarsky murovací prvok BRITTERM nebrúsená pre obvodové nosné a výplňové steny

  BRITTERM 38/2 nebrúsená  je určená ako doplnkový výrobok k výrobku BRITTERM 38 nebrúsená.

  Cena bez DPH/ks 1,98 €
  Cena s 20 % DPH/ks 2,38 €
  Pevnosť v tlaku: 12 N/mm2
  Rozmer (d/š/v) 380/125/238 mm
  Hrúbka steny 380 mm
  Hmotnosť 12,0 kg/ks
  Hrubá objemová hmotnosť 1150 kg/m3
  Balenie 96 ks/pal.
  Rozmery palety 120 x 80 cm
  Trieda reakcie na oheň A1 – nehorľavá
  *doplnková tvarovka na ukončenie rovného ostenia alebo väzbu rohov
 • BRITTERM 44 nebrúsená

  Britterm 44 nebrúsená je určená pre obvodové nosné a výplňové murivo o hrúbke 440 mm bez zvislej škáry.

   

  Cena bez DPH/ks 2,99 €
  Cena s 20 % DPH/ks 3,59 €
  Cena bez DPH/m3 107,73 €
  Cena bez DPH/m2 47,88 €
  Pevnosť v tlaku: 8 N/mm2
  Rozmer (d/š/v) 440/250/238 mm
  Hrúbka steny 440 mm
  Spotreba tehál na m3 36,0
  Spotreba tehál na m2 16,0
  Hmotnosť 21 kg/ks
  Hrubá objemová hmotnosť 820 kg/m3
  Balenie 50 ks/pal.
  Rozmery palety 120 x 80 cm
  Trieda reakcie na oheň A1-nehorľavá
  Tepelný odpor R (I) 3,63 m2K/W
 • BRITTERM 44 R* nebrúsená

  Tehliarsky murovací prvok BRITTERM nebrúsená pre obvodové nosné a výplňové steny

  BRITTERM 44 R nebrúsená je určená ako doplnkový výrobok k výrobku BRITTERM 44 nebrúsená.

  Cena bez DPH/ks 2,98 €
  Cena s 20 % DPH/ks 3,58 €
  Pevnosť v tlaku: 8 N/mm2
  Rozmer (d/š/v) 440/180/238 mm
  Hrúbka steny 440 mm
  Hmotnosť 19,0 kg/ks
  Hrubá objemová hmotnosť 980 kg/m3
  Balenie 60 ks/pal.
  Rozmery palety 120 x 80 cm
  Trieda reakcie na oheň A1 – nehorľavá
  *doplnková tvarovka na ukončenie rovného ostenia alebo väzbu rohov
 • BRITTERM 44/2* nebrúsená

  Tehliarsky murovací prvok BRITTERM nebrúsená pre obvodové nosné a výplňové steny

  BRITTERM 44/2 nebrúsená  je určená ako doplnkový výrobok k výrobku BRITTERM 44 nebrúsená.

  Cena bez DPH/ks 2,84 €
  Cena s 20 % DPH/ks 3,41 €
  Pevnosť v tlaku: 10 N/mm2
  Rozmer (d/š/v) 440/125/238 mm
  Hrúbka steny 440 mm
  Hmotnosť 15,0 kg/ks
  Hrubá objemová hmotnosť 1250 kg/m3
  Balenie 80 ks/pal.
  Rozmery palety 120 x 80 cm
  Trieda reakcie na oheň A1 – nehorľavá
  *doplnková tvarovka na ukončenie rovného ostenia alebo väzbu rohov