IPEĽSKÉ TEHELNE, a. s. výrobca tehlového systému BRITTERM – vaše pevné múry.

 Z výrobkov Ipeľských tehelní sú už vyše 65 rokov budované domy a stavby celého  Slovenska.

 

Ipeľské tehelne sú pokračovateľom stá­ročnej tradície využívania žiaruvzdor­ných a keramických ílov, ktorých ložiská sa v Novohrade nachádzajú. V minulosti sa využívali najmä v hrnčiarstve, výro­be škridiel a pálených tehál. Samotné Ipeľské tehelne vznikli v roku 1950 ako národný podnik a to spojením viace­rých malých i väčších tehelní. Prešli po­stupnými organizačnými, technickými či technologickými zmenami. Od roku 1996 vystupujú ako akciová spoločnosť. V súčasnosti naša spoločnosť vyrába viac ako 40 druhov rôznych tehál, ktoré svojou skladbou a vlastnosťami spĺňajú všetky kritériá, ktoré požaduje moderná stavebná výroba. Ide o veľkorozmerné výrobky s výbornou pevnosťou, tepelno-izolačnými vlastnosťami, ktoré sú vyrobené z prírodných surovín. Surovina v Novohradskej oblasti má predpoklady na výrobu tehál s najlepšou akumulačnou a zvukovo izolačnou schopnosťou. Do nášho produktového portfólia patria aj prvky keramickej prefabrikácie, preklady a montovaný stropný systém. Zároveň svojim klientom poskytujeme nevyhnutný servis, dopravu a samozrejme aj odborné poradenstvo.

Fotogaléria Ipeľské tehelne