Tehla priečne dierovaná ľahčená Britterm 25 P+D AKA

Tehla priečne dierovaná ľahčená Britterm 25 P+D

Tehla priečne dierovaná ľahčená Britterm 30 P+D AKA

Tehla priečne dierovaná ľahčená Britterm 18,5

Tehla priečne dierovaná ľahčená Britterm 30 P+D

Tehla priečne dierovaná ľahčená Britterm 30 AKU

Nosné priečky z brúsených tehál

Priečne dierovaná tehla Britterm 30 P+D brúsená

Priečne dierovaná tehla Britterm 30/2 brúsená

Priečne dierovaná tehla Britterm 25 P+D brúsená

Priečne dierovaná tehla Britterm 17,5 P+D brúsená