Oblastní manažéri
Ing. Emil Ostrák 0905 587 508 emil.ostrak@gmail.com
PhDr. Tomáš Dom 0905 895 731 dom@tehelne.sk
Róbert Tkáč 0918 517 176 tkac@tehelne.sk
Katarína Moravská 0905 973 818 moravska@tehelne.sk

 

Technické poradenstvo Odbyt – Logistika
Ing. Ján Ostrihoň Zuzana Jarabová / Kraje: BB, BA, NR, TN, TT, ZA / Mgr. Kristína Hukkelová / Kraje: KE, PO / Adam Hornyák / Maďarsko – HU /
0905 584 763 tel.: 0907 401 472 tel.: 0905 866 368 tel.: 0918 246 094
ostrihon@tehelne.sk odbyt@tehelne.sk hukkelová@tehelne.sk hornyak@tehelne.sk
Breznička Lučenec – Fabianka
tel.,fax.: 047/448 67 23 tel.,fax.: 047/433 08 52
0905 895 733 – expedícia p. Kojnok 0905 584 763 – expedícia Ing. Ostrihoň
0908 201 766 – expedícia p. Ostrihoňová

Adresa riaditeľstva

Ipeľské tehelne, a.s.
M.Rázusa č.29
984 01 Lučenec
Slovenská republika
P.O.BOX 21

SEKRETARIÁT

Tel.: 047/43 237 10
E-mail: sekretariat@tehelne.sk

Identifikačné údaje

IČO: 36 008 745
IČ DPH: SK2020466162
DIČ: 2020466162
Bankové spojenie: VÚB Lučenec
číslo účtu: 15402-352/0200
zapísané v OR Obchodného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č.366/S

Ing. Martin Dováľ
Riaditeľ spoločnosti
Katarína Nováková
Zástupca riaditeľa pre ekonomiku
Ing. Ján Očovai
Zástupca riaditeľa pre techniku a výrobu
Ing. Adrián Jančkár
Zástupca riaditeľa pre obchod
E-mail: riaditel@tehelne.sk E-mail: novakova@tehelne.sk E-mail: vyroba@tehelne.sk E-mail: janckar@tehelne.sk
Tel.: 0905 584 761 Tel.: 0905 145 482 Tel.: 0905 587 507 Tel.: 0905 895 732
PhDr. Dom Tomáš
tel.: 0905 895 731

e-amil: dom@tehelne.sk