INFOLINKA:

+421 905 123 456

Cenové ponuky:

+421 905 123 456

Kontaktný e-mail:

info@britterm.sk

Ing. Emil Ostrák 0905 587 508 emil.ostrak@gmail.com
Bc. Juraj Vitek 0905 895 731 vitek@tehelne.sk
Ing. Ľudovít Kiss 0905 587 504 tehelnet@isternet.sk
Ing. Adrián Jančkár 0905 895 732 janckar@tehelne.sk
Róbert Tkáč 0918 517 176 tkac@tehelne.sk

 

Technické poradenstvo Logistika
Ing. Ján Ostrihoň, Zuzana Jarabová
0905 584 763 tel.,fax: 047-433 47 63, 0907 401 472
ostrihon@tehelne.sk odbyt@tehelne.sk
Breznička Lučenec – Fabianka Tornaľa
tel.,fax.: 047/448 67 23 tel.,fax.: 047/433 08 52 tel.,fax.: 047/552 23 76
0905 895 733 – expedícia p. Kojnok 0905 584 763 – expedícia Ing. Ostrihoň 0905 587 504 – riaditeľ závodu Ing Kiss
0908 201 766 – expedícia p. Ostrihoňová

Adresa riaditeľstva

Ipeľské tehelne, a.s.
M.Rázusa č.29
984 01 Lučenec
Slovenská republika
P.O.BOX 21

Identifikačné údaje

IČO: 36 008 745
IČ DPH: SK2020466162
DIČ: 2020466162
Bankové spojenie: VÚB Lučenec
číslo účtu: 15402-352/0200
zapísané v OR Obchodného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č.366/S

Odbyt, Marketing

Tel.: 047/433 47 63,
Fax: 047/433 14 89
E-mail: odbyt@tehelne.sk
Web: www.tehelne.sk

Ing. Martin Dováľ
Riaditeľ spoločnosti
Paulína Vraneková
Zástupca riaditeľa pre ekonomiku
Ing. Ján Očovai
Zástupca riaditeľa pre techniku a výrobu
Ing. Adrián Jančkár
Zástupca riaditeľa pre obchod
E-mail: doval@tehelne.sk E-mail: vranekova@tehelne.sk E-mail: teh_vyr@isternet.sk E-mail: janckar@tehelne.sk
Tel.: 0905 584 761 Tel.: 0905 584 762 Tel.: 0905 587 507 Tel.: 0905 895 732