Britterm 11,5 P+D, Britterm 8 P+D

Medzi deliace priečky možno zaradiť aj malorozmerové výrobky. Nevýhodou malorozmerných výrobkov použitých ako deliace priečky je väčšia spotreba tehál a malty, dlhší čas murovania.

Technické parametre
Technologický predpis

Označenie

M.j.
Britterm 10 P+D

Britterm 11,5 P+D

Britterm 8 P+D

Rozmery

dĺžka l

mm

100

115

80

šírka b

mm

365

365

365

výška h

mm

238

238

238

Mechan. vlastnosti

hmotnosť

kg

8,3

9

8,5

trieda objem. hmot.

kg/m3

1000

1300

pevnosť v tlaku

MPa

6,8

6, 8

6

Spotreba

hrúbka muriva

mm

100

115

80

materiál

ks/m2

11

11

11

ks/m3

109

95

137

malta

l/m2

6

7

5

l/m3

62

61

63

Tep.odpor

tepelný odpor

m2KW-1

0,22

0,25

0,2

Zvuk (Rw)

vzduchová nepriezvučn.

dB
42
43
42
Požiarná odolnosť (Th)
min.
1201)
1201)
1201)

1) Steny sú obojstranne omietnuté vápenocementovou omietkou hrúbky 15 mm.

Výhody tehlového systému BRITTERM Tepelná úspora, mechanická pevnosť, požiarna odolnosť, zvuková izolácia, ekologická nezávadnosť, úspora malty a pracovného času, nízka ustálená vlhkosť muriva – do 1,5 %, akumulačná a difúzna schopnosť.

Súhrn týchto vlastností vytvára optimálnu atmosféru pre pohodu a zdravé bývanie.