Názov Dokument
Tehliarsky murovací HD prvok pre chránené murivo

BRITTERM 17,5 (175x375x238) mm

Pozrieť dokument
Tehliarsky murovací HD prvok pre chránené murivo

BRITTERM 25 AKA (250x375x238) mm

Pozrieť dokument
Tehliarsky murovací HD prvok pre chránené murivo

BRITTERM 30 AKA (300x250x238) mm

Pozrieť dokument
Priečne dierovaná tehla

BRITTERM 44 P+D brúsená (440x250x249) P8

Pozrieť dokument
Priečne dierovaná tehla

BRITTERM 38 P+D brúsená (380x250x249) P10

Pozrieť dokument
Tehliarsky murovací prvok pre chránené murivo

BRITTERM 30 brúsená (300x250x249) P12

Pozrieť dokument
Tehliarsky murovací prvok pre chránené murivo

BRITTERM 30 R brúsená (300x175x249) P12

Pozrieť dokument
Tehliarsky murovací prvok pre chránené murivo

BRITTERM 30/2 brúsená (300x125x249) P10

Pozrieť dokument
Tehliarsky murovací prvok pre chránené murivo

BRITTERM 25 brúsená (250x375x249) P12

Pozrieť dokument
Tehliarsky murovací prvok pre chránené murivo

BRITTERM 17,5 brúsená (175x375x249) P10

Pozrieť dokument
Tehliarsky murovací prvok pre chránené murivo

BRITTERM 14 brúsená (140x375x249) P10

Pozrieť dokument
Tehliarsky murovací prvok pre chránené murivo

BRITTERM 11,5 brúsená (115x365x249) P10

Pozrieť dokument
Tehliarsky murovací prvok pre chránené murivo

BRITTERM 44 (440x250x238) P8

Pozrieť dokument
Tehliarsky murovací prvok pre chránené murivo

BRITTERM 44 (440x250x238) P10

Pozrieť dokument
Tehliarsky murovací prvok pre chránené murivo

BRITTERM 44/2 (440x125x238) P10

Pozrieť dokument
Tehliarsky murovací prvok pre chránené murivo

BRITTERM 44 R (440x185x238) P8

Pozrieť dokument
Tehliarsky murovací prvok pre chránené murivo

BRITTERM 38 (380x250x238) P10

Pozrieť dokument
Tehliarsky murovací prvok pre chránené murivo

BRITTERM 38 (380x250x238) P12

Pozrieť dokument
Tehliarsky murovací prvok pre chránené murivo

BRITTERM 38/2 (380x125x238) P10

Pozrieť dokument
Tehliarsky murovací prvok pre chránené murivo

BRITTERM 40 (395x250x238) P10

Pozrieť dokument
Priečne dierovaná tehla

BRITTERM 40/2 (395x115x238) P10

Pozrieť dokument
Tehliarsky murovací prvok pre chránené murivo

BRITTERM 30 (300x250x238) P10

Pozrieť dokument
Tehliarsky murovací prvok pre chránené murivo

BRITTERM 30 (300x250x238) P12

Pozrieť dokument
Priečne dierovaná tehla

BRITTERM 30/2 (300x115x238) P10

Pozrieť dokument
Tehliarsky murovací prvok pre chránené murivo

BRITTERM 30 R (300x175x238) P12

Pozrieť dokument
Tehliarsky murovací prvok pre chránené murivo

BRITTERM 25 (250x375x238) P10

Pozrieť dokument
Tehliarsky murovací prvok pre chránené murivo

BRITTERM 25 (250x375x238) P12

Pozrieť dokument
Tehliarsky murovací prvok pre chránené murivo

BRITTERM 17,5 (175x375x238) P10

Pozrieť dokument
Priečne dierovaná tehla

BRITTERM 30 P+D AKA (300x250x238) P12

Pozrieť dokument
Tehliarsky murovací prvok pre chránené murivo

BRITTERM 25 AKA (250x375x238) P12

Pozrieť dokument
Priečne dierovaná tehla

BRITTERM 30 AKA (300x145x113) P20

Pozrieť dokument
Tehliarsky murovací prvok pre chránené murivo

BRITTERM 14 (140x375x238) P10

Pozrieť dokument
Tehliarsky murovací prvok pre chránené murivo

BRITTERM 11,5 (115x365x238) P10

Pozrieť dokument
Tehliarsky murovací prvok pre chránené murivo

BRITTERM 8 (80x365x238) P10

Pozrieť dokument
Tehla plná – TP

TP (290x140x65) P25

Pozrieť dokument
Tehla plná malý formá

TP m.f. (250x120x65) P25

Pozrieť dokument
Tehla odľahčená

TO (290x140x65) P15 1500

Pozrieť dokument
Priečne dierovaná tehla

CDm (240x115x113) P15

Pozrieť dokument
Priečne dierovaná tehla

CV 14 (290x140x140) P15

Pozrieť dokument
Pozdĺžne dierovaná tehla

PkCD 2 (290x140x65) P4 900

Pozrieť dokument
Stropný systém IT keramické nosníky FERT-KNPV, keramické stropné vložky MIAKO Pozrieť dokument
Keramická stropná vložka

MIAKO 14/45 (250x360x140) 2,3 800 STN 72 2640

Pozrieť dokument
Keramická stropná vložka

MIAKO 18/45 (250x360x180) 2,3 800 STN 72 2640

Pozrieť dokument
Keramická stropná vložka

MIAKO 18/60 (250x510x180) 2,3 800 STN 72 2640

Pozrieť dokument
Keramická stropná vložka

MIAKO 23/45 (250x360x230) 2,3 800 STN 72 2640

Pozrieť dokument
Keramické stropné panely IT Pozrieť dokument
Doplnkové stavebné dielce do muriva – preklady ATLAS 11,5 Pozrieť dokument
Doplnkové stavebné dielce do muriva – preklady ATLAS 23,8 Pozrieť dokument
Priečne dierovaná tehla

BRITTERM 30 P+D (300x250x238) P12 závod Breznička

Pozrieť dokument