VÝROBNÝ PROGRAM

Tehliarsky murovací HD prvok pre chránené murivo
BRITTERM 17,5 – s rozmermi (175x375x238) mm. Pozrite si vyhlásenie zhody vo formáte PDF – kliknite sem

 

Tehliarsky murovací HD prvok pre chránené murivo
BRITTERM 25 AKA – s rozmermi (250x375x238) mm. Pozrite si vyhlásenie zhody vo formáte PDF – kliknite sem

 

Tehliarsky murovací HD prvok pre chránené murivo
BRITTERM 30 AKA – s rozmermi (300x250x238) mm. Pozrite si vyhlásenie zhody vo formáte PDF – kliknite sem

 

Priečne dierovaná tehla
BRITTERM 44 P+D brúsená – 440 x 250 x 249 – P 8. Pozrite si vyhlásenie zhody vo formáte PDF – kliknite sem

 

Priečne dierovaná tehla
BRITTERM 38 P+D brúsená – 380 x 250 x 249 – P 10. Pozrite si vyhlásenie zhody vo formáte PDF – kliknite sem

 

Tehliarsky murovací prvok pre chránené murivo
BRITTERM 30 brúsená – 300 x 250 x 249 – P 12. Pozrite si vyhlásenie zhody vo formáte PDF – kliknite sem

 

Tehliarsky murovací prvok pre chránené murivo
BRITTERM 30 R brúsená – 300 x 175 x 249 – P 12. Pozrite si vyhlásenie zhody vo formáte PDF – kliknite sem

 

Tehliarsky murovací prvok pre chránené murivo
BRITTERM 30/2 brúsená – 300 x 125 x 249 – P 10. Pozrite si vyhlásenie zhody vo formáte PDF – kliknite sem

 

Tehliarsky murovací prvok pre chránené murivo
BRITTERM 25 brúsená – 250 x 375 x 249 – P 12. Pozrite si vyhlásenie zhody vo formáte PDF – kliknite sem

 

Tehliarsky murovací prvok pre chránené murivo
BRITTERM 17,5 brúsená – 175 x 375 x 249 – P 10. Pozrite si vyhlásenie zhody vo formáte PDF – kliknite sem

 

Tehliarsky murovací prvok pre chránené murivo
BRITTERM 14 brúsená – 140 x 375 x 249 – P 10. Pozrite si vyhlásenie zhody vo formáte PDF – kliknite sem

 

Tehliarsky murovací prvok pre chránené murivo
BRITTERM 11,5 brúsená – 115 x 365 x 249 – P 10. Pozrite si vyhlásenie zhody vo formáte PDF – kliknite sem

 

Tehliarsky murovací prvok pre chránené murivo
BRITTERM 44 – 440 x 250 x 238 – P8. Pozrite si vyhlásenie zhody vo formáte PDF – kliknite sem

 

Tehliarsky murovací prvok pre chránené murivo
BRITTERM
44 – 440 x 250 x 238 – P 10.
Pozrite si vyhlásenie zhody vo formáte PDF – kliknite sem

 

Tehliarsky murovací prvok pre chránené murivo
BRITTERM 44/2 – 440 x 125 x 238 – P 10. Pozrite si vyhlásenie zhody vo formáte PDF – kliknite sem

 

Tehliarsky murovací prvok pre chránené murivo
BRITTERM 44 R – 440 x 185 x 238 – P8. Pozrite si vyhlásenie zhody vo formáte PDF – kliknite sem

 

Tehliarsky murovací prvok pre chránené murivo
BRITTERM 38 – 380 x 250 x 238 – P10. Pozrite si vyhlásenie zhody vo formáte PDF – kliknite sem

 

Tehliarsky murovací prvok pre chránené murivo
BRITTERM 38 – 380 x 250 x 238 – P 12. Pozrite si vyhlásenie zhody vo formáte PDF – kliknite sem

 

Tehliarsky murovací prvok pre chránené murivo
BRITTERM 38/2 – 380 x 125 x 238 – P10. Pozrite si vyhlásenie zhody vo formáte PDF – kliknite sem

 

Tehliarsky murovací prvok pre chránené murivo
BRITTERM 40 – 395 x 250 x 238 – P10. Pozrite si vyhlásenie zhody vo formáte PDF – kliknite sem

 

Priečne dierovaná tehla
BRITTERM 40/2 – 395 x 115 x 238 – P10. Pozrite si vyhlásenie zhody vo formáte PDF – kliknite sem

 

Tehliarsky murovací prvok pre chránené murivo
BRITTERM 30 – 300 x 250 x 238 – P 10. Pozrite si vyhlásenie zhody vo formáte PDF – kliknite sem

 

Tehliarsky murovací prvok pre chránené murivo
BRITTERM 30 – 300 x 250 x 238 – P12. Pozrite si vyhlásenie zhody vo formáte PDF – kliknite sem

 

Priečne dierovaná tehla
BRITTERM 30/2 – 300 x 115 x 238 – P 10. Pozrite si vyhlásenie zhody vo formáte PDF – kliknite sem

 

Tehliarsky murovací prvok pre chránené murivo
BRITTERM 30 R – 300 x 175 x 238 – P12. Pozrite si vyhlásenie zhody vo formáte PDF – kliknite sem

 

Tehliarsky murovací prvok pre chránené murivo
BRITTERM 25 – 250 x 375 x 238 – P10. Pozrite si vyhlásenie zhody vo formáte PDF – kliknite sem

 

Tehliarsky murovací prvok pre chránené murivo
BRITTERM 25 – 250 x 375 x 238 – P 12. Pozrite si vyhlásenie zhody vo formáte PDF – kliknite sem

 

Tehliarsky murovací prvok pre chránené murivo
BRITTERM
17,5 – 175 x 375 x 238 – P 10.
Pozrite si vyhlásenie zhody vo formáte PDF – kliknite sem

 

Priečne dierovaná tehla
BRITTERM 30 P+D AKA – 300 x 250 x 238 – P 12. Pozrite si vyhlásenie zhody vo formáte PDF – kliknite sem

 

Tehliarsky murovací prvok pre chránené murivo
BRITTERM 25 AKA – 250 x 375 x 238 – P 12. Pozrite si vyhlásenie zhody vo formáte PDF – kliknite sem

 

Priečne dierovaná tehla
BRITTERM 30 AKA – 300 x 145 x 113 – P20. Pozrite si vyhlásenie zhody vo formáte PDF – kliknite sem

 

Tehliarsky murovací prvok pre chránené murivo
BRITTERM 14 – 140 x 375 x 238 – P 10.
Pozrite si vyhlásenie zhody vo formáte PDF – kliknite sem

 

Tehliarsky murovací prvok pre chránené murivo
BRITTERM 11,5 – 115 x 365 x 238 – P 10. Pozrite si vyhlásenie zhody vo formáte PDF – kliknite sem

 

Tehliarsky murovací prvok pre chránené murivo
BRITTERM 8 – 80 x 365 x 238 – P10. Pozrite si vyhlásenie zhody vo formáte PDF – kliknite sem

 

Tehla plná – TP
TP– 290 x 140 x 6 5 – P 25. Pozrite si vyhlásenie zhody vo formáte PDF – kliknite sem

 

Tehla plná malý formát
TP m.f. – 250 x 120 x 65 – P 25. Pozrite si vyhlásenie zhody vo formáte PDF – kliknite sem

 

Tehla odľahčená
TO – 290 x 140 x 65 – P 15 -1500. Pozrite si vyhlásenie zhody vo formáte PDF – kliknite sem

 

Priečne dierovaná tehla
CDm – 240 x 115 x 113-P 15. Pozrite si vyhlásenie zhody vo formáte PDF – kliknite sem

 

Priečne dierovaná tehla
CV 14 – 290 x 140 x 140 – P 15. Pozrite si vyhlásenie zhody vo formáte PDF – kliknite sem

 

Pozdĺžne dierovaná tehla
PkCD 2 – 290 x 140 x 65 – P 4 – 900. Pozrite si vyhlásenie zhody vo formáte PDF – kliknite sem

 

Stropný systém IT
keramické nosníky FERT-KNPV, keramické stropné vložky MIAKO – určený na zhotovenie stropov pre bytové a občianske stavby. Pozrite si vyhlásenie zhody vo formáte PDF – kliknite sem

 

Keramická stropná vložka
MIAKO 14/45 – 250 x 360 x 140 – 2,3 – 800 – STN 72 2640. Pozrite si vyhlásenie zhody vo formáte PDF – kliknite sem

 

Keramická stropná vložka
MIAKO 18/45 – 250 x 360 x 180 – 2,3 – 800 – STN 72 2640. Pozrite si vyhlásenie zhody vo formáte PDF – kliknite sem

 

Keramická stropná vložka
MIAKO 18/60 – 250 x 510 x 180 – 2,3 – 800 – STN 72 2640. Pozrite si vyhlásenie zhody vo formáte PDF – kliknite sem

 

Keramická stropná vložka
MIAKO 23/45 – 250 x 360 x 230 – 2,3 – 800 – STN 72 2640. Pozrite si vyhlásenie zhody vo formáte PDF – kliknite sem

 

Keramické stropné panely IT. Pozrite si vyhlásenie zhody vo formáte PDF – kliknite sem

 

Doplnkové stavebné dielce do muriva – preklady ATLAS 11,5. Pozrite si vyhlásenie zhody vo formáte PDF – kliknite sem

 

Doplnkové stavebné dielce do muriva – preklady ATLAS 23,8. Pozrite si vyhlásenie zhody vo formáte PDF – kliknite sem

 

Priečne dierovaná tehla BRITTERM 30 P+D – 300 x 250 x 238 – P 12 závod Breznička. Pozrite si vyhlásenie zhody vo formáte PDF – kliknite sem