Akumulácia tepla je schopnosť materiálu udržať teplo a preniesť tepelnú energiu z obdobia relatívneho prebytku do obdobia relatívneho nedostatku. Teplo akumulované v stavebnej konštrukcii vytvára aj priaznivejšiu klímu vo vnútornom priestore a to v každom ročnom období.

Tým, že výrobky BRITTERM majú vyššiu objemovú hmotnosť ako konkurenčné stavebné materiály používané pri výstavbe obytných budov a v spojení s vhodnými omietkami majú aj lepšiu akumuláciu tepla.

Vzduchová nepriezvučnosť je schopnosť materiálu brániť prieniku zvuku, ktorý sa šíri vzduchom. Schopnosť materiálov pohlcovať zvuk vyjadrujeme koeficientom nepriezvučnosti.

Obvodová stena je konštrukcia obalového plášťa najviac zaťažená hlukom.

Obvodová stena musí zo zvukovoizolačného hľadiska spĺňať dve základné architektonicko-konštrukcné požiadavky:

  • svojím tvarovaním a povrchovou úpravou má znižovať hladinu hluku vo vonkajšom prostredí tesne pred fasádou a meniť vlastnosti zvukového pola odrazom zvuku od povrchu priečelia,
  • musí zabraňovať prestupu nežiaducich zvukov z vonkajšieho do vnútorného chráneného prostredia svojou konštrukciou, materiálom a konštrukčným riešením jednotlivých prvkov.

Výrobky BRITTERM pre akustické účely sú omnoho ťažšie ako ostatné výrobky a pri použití vhodných omietok sa zvyšuje plošná hmotnosť konštrukcie. Tým, že plošná hmotnosť mp (kg.m-2) u výrobkov BRITTERM je väčšia, tým sa dosiahnu lepšie zvukovoizolačné vlastností.